Sven Arwidsson's hemsida

Tekn.Dr , Beräkningsingenjör , Maskinelement

Specialområde : Maskindynamik

English , please


[SVEN (till rors)]

Beräkningsingenjör.... ?

Beräkningsingenjör i Maskinelement --- vad innebär det och vad gör egentligen en sådan ? Ja , det är en fråga jag fått åtskilliga gånger . Ett försök till svar följer :

Maskiner kan vara av högst varierande slag , ifrån små och enkla till stora och komplicerade . Ett exempel på det senare är tex en lastbil . En sådan kan spaltas upp i ett stort antal element såsom t.ex. stålbalkar , plåtbitar , axlar , kedjor , kugghjul , kolvar , lager , skruvar , nitar , svetsfogar o.s.v. Maskinelement är just alla dessa element varav en maskin är sammansatt . Det säger sig självt att det är en grannlaga uppgift att rätt dimensionera och utforma alla dessa element så att de samarbetar väl - och under lång tid . Läran om Maskinelement är just kunskapen om hur man uppfyller dessa önskemål .

Utvecklingen har hela tiden gått mot allt snabbare maskiner och detta har medfört att vibrationsproblematiken kommit i förgrunden . Läran om hur man utformar maskinelementen för att bemästra vibrationer kallas för Maskindynamik .

I och med att datorerna blev allmänt förekommande i början av 70-talet innebar detta en revolution för maskinelement-teknikern . Idag kan man simulera en maskins funktion i dator och t.o.m. " provköra " med olika konstruktionslösningar redan på planeringsstadiet .

Min uppgift som beräkningskonsult är att lösa ovan beskrivna problem . Denna hemsida är tänkt att fungera som mitt CV.

Om intresse finnes att utnyttja mina tjänster kan jag nås via E-post (se nedan).

Min yrkesbakgrund

Länkar

FEM-programmet COSMOS/M:s hemsida

Jag utför mina konsultuppdrag i bolaget AXEL ARWIDSSON AB som också äger en affärsfastighet i Hällevadsholm ( Munkedals kommun , Bohuslän )

Läs om AXEL ARWIDSSON AB :s över 100-åriga historia

Några av mina uppdragsgivare :

SCANIA

SVENSKA TRÄFORSKNINGSINSTITUTET

DAGENS NYHETER

SOLNA OFFSET AB

BALDWIN TECHNOLOGY COMPANY , USA

AMAL AB

Kontakta mig via E-post: sven.arwidsson@gmail.com Infoo.se - Den
officiella svenska webbkatalogen


Ändrad senast : January, 2019

Garaget (klicka för större bild och info)