BSA Gold Star och Rocket Gold Star

Efter Jan-Eriks renovering skrev Classic Bike en artikel om motorcykeln

(Nr.1 2011). Läs artikeln