Arwidssons logo

Det började vid sekelskiftet

Axel Arwidsson startade handelsrörelse i Hällevadsholm 1904 . Det var en dynamisk tid då också Bohusbanan byggdes. Affärsbyggnaden placerades vid östra sidan av landsvägen (f.d. E6) och mitt emot järnvägsstationen . (Släkthistorien innan sekelskiftet kolla här)

Vid samma tid startades även båttrafik på den närbelägna Bullarsjön. Läs om passagerarfartyget BULLAREN.

Affären blev under kommande årtionden samhällets naturliga centralpunkt och i fastigheten inrymdes efterhand även andra faciliteter såsom Post , Bohusbank och Telefonväxel.

Axels söner Inge och Rune växte upp och deltog i handelsrörelsen. De smed planer att bygga en ny fin affär och pappa Axel övertalades att satsa sina besparingar på detta projekt.

1938 stod den nya affären klar på andra sidan vägen och rörelsen utvecklades snabbt i positiv riktning.

 

Några år senare (1948) uppmärksammades rörelsen av ICA-tidningen som i en artikel utnämnde affären till :

"En ledfyr för lanthandeln "

 

Läs artikeln

Affären beskrivs på tre sidor med text och bilder. Författaren kryddar sin artikel med egna funderingar om folket i bygden. Han har också lockat fram några små anekdoter om livet i butiken.

 Artikelsida nr 1

 Artikelsida nr 2

 Artikelsida nr 3

 På 40-talet hade varje livsmedelsbutik med självaktning en egen kaffeblandning att erbjuda och detta naturligtvis i en förpackning med eget tryck. (Arwidssons enl nedan)

 

 

 

Affären skötte även telefonväxeln och hade telefonnummer 1 . Vid automatiseringen på 50-talet ändrades numret till 50001 . Detta nummer har butiken än idag

 

Affären behöll sin skepnad med manuell betjäning även i livsavdelningen ända fram till 1971 , då en ny livshall byggdes .

Ytterligare ombyggnad skedde 1990 då affären fick sin nuvarande utformning.  

Åter till sidans topp

Åter till Sven Arwidsson's Hemsida